ÁLLÁS: személyügyi referenst keres a hivatal

Szerző • 2020-02-28 • Hírek, Közélet ÁLLÁS: személyügyi referenst keres a hivatal bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva465

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet Iroda, Személyügyi Csoportjában személyügyi referens munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Judit irodavezető-helyettes a balint.judit@bp18.hu e-mail címen nyújt vagy a 061-296-1312-es telefonszámon. Mutatjuk a részletes kiírást!

A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan idejű, teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:
1181 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– Közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak személyügyi feladatainak ellátása.
– Személyi adatok nyilvántartása, karbantartása a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint az Önkormányzat intézményvezetői tekintetében.
– Kinevezések, jogviszony megszüntetések, átsorolások, illetménymegállapítások, helyettesítési díjak, és egyéb munkáltatói intézkedések elkészítése.
– Adatszolgáltatás társhatóságok, külső és belső szervek részére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a középfokúak részére 20 %-os, a felsőfokúak részére 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 14/2019. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság
– Cselekvőképesség
– Büntetlen előélet
– Középfokú képesítés a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pontjának megfelelő végzettség
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
– Felhasználói szintű MS Office ismeretek
– 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Wintiszt személyügyi nyilvántartó program ismerete
KIRA program ismerte
TÉR rendszer ismerete
közigazgatásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
motivációs levél,
végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Judit irodavezető-helyettes a balint.judit@bp18.hu e-mail címen nyújt vagy a 061-296-1312-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton személyügyi referens munkakör megjelöléssel Bálint Judit irodavezető-helyettes részére a balint.judit@bp18.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

Pin It

Kapcsolódó

Hozzászólások letiltva