Búcsú dr. Rajháthy Auréltól

Szerző • 2018-11-16 • Hírek, Közélet Búcsú dr. Rajháthy Auréltól bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva538

Kerületünk díszpolgára, dr. Rajháthy Aurél 45 évet szolgálta Pestszentlőrincet orvosként, gyógyított és ismeretterjesztő előadásokkal is segítette az egészséges életmódot, alapítója volt a helyi orvoskamarának és a Lőrinci Orvosnapok rendezvénynek is. Ughy Attila polgármester szavaival és Kerékgyártó György újságíró nekrológjával búcsúzunk tőle!

Uhgya Attila polgármester a Facebook-oldalán búcsúzott kerületünk díszpolgárától:

“45 év szolgálat és együttérzés…
Elhunyt kerületünk egykori körzeti orvosa, díszpolgára, dr. Rajháthy Aurél

Egy hosszú és tartalmas, megannyi együttérzéssel és segítő szándékkal teli útra emlékezem vissza a gyász időszakában. 2013-ban egy élet munkáját ismerte el az a hosszú vastaps, amely a kerület új díszpolgárát, dr. Rajháthy Aurélt köszöntötte a március 15-e alkalmából rendezett ünnepségen a Rózsa Művelődési Házban. Az elismerés pedig nem kizárólag a kerületben eltöltött több mint négy évtized körzeti orvosi szolgálatának szólt, hanem annak az elkötelezett odaadásnak, melyet dr. Rajháthy Aurél a gyógyítás és a köz szolgálatában, sőt, élete minden pillanatában képviselt, egészen 93 éves koráig, mikor a teremtő magához szólította őt. Az első szabadon választott önkormányzat legidősebb képviselőjeként, a Képviselő-testület elnökeként vezette a kerületet, ameddig a testület meg nem választotta az akkori polgármestert. Munkásságára és életére csak tisztelettel és köszönettel tudunk emlékezni.

dr. Rajháthy Aurél Budapesten született 1925. június 26-án. Középiskoláit a Gödöllői Premontrei Gimnáziumban és a Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnáziumban végezte. Érettségi után felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetemre. 1944-ben behívták katonának és mint medikust a Rimaszombati Hadikórházba osztották be szolgálatra. A front elől a kórház a németországi Travemündébe menekült, ahol medikusként a háború befejeztéig szolgált, majd hazajött és folytatta tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen.
1950-ben megnősült, évfolyamtársát vette el. Diplomája átvétele után a budapesti Korányi Kórház Belosztályán dolgozott két évig, majd körzeti orvosnak jelentkezett Budapest XVIII. kerületébe. 1974-ben szakvizsgát tett általános orvostanból. Kerületünkben dolgozott megszakítás nélkül 1995-ig, nyugdíjazásáig.
Munkássága és közösségi szerepe azonban nem csak a rendelőre és körzetére terjedt ki. Évekig rendszeresen tartott előadásokat egészségügyi kérdésekről a lakosság részére, ötletgazdája, sőt, szervezője is volt az első Lőrinci Orvosnapoknak. A XX. kerületi körzeti orvosokkal és a Dél-pesti Kórház néhány kollégájával pedig részt vett a XX. és a XVIII. kerületi Orvosi Kamara megalakításában is.
Díszpolgárunk kiváló személyére és elhivatottságára mi XVIII. lakosok, páciensek mindig jó szívvel gondolunk, emlékét megőrizve osztozunk a gyászban.
Doktor Úr, nyugodjon békében!”

Nekrológ

“Sokaknak fog hiányozni: életének 93. évében, rövid betegség után elhunyt dr. Rajháthy Aurél nyugalmazott körorvos, aki 45 éven át szolgálta munkájával a pestszentlőrincieket. Öt évvel ezelőtt, amikor az önkormányzat díszpolgári címmel köszönte meg majd’ ötvenéves szakmai tevékenységét, újságíróként volt alkalmam találkozni vele. Egy derűs embert ismertem meg, aki elégedetten tekinthetett vissza pályájára, és akit naponta körülvett egykori páciensei hálája, szeretete. Még az utca túloldalára sem tudott úgy átmenni, hogy valaki rá ne köszönt volna, ne érdeklődött volna hogyléte, családja felől.
Dr. Rajháthy Aurél – amint azt korábban a Városkép újságnak elmondta – gyerekkora óta tudatosan készült az orvosi pályára, nem csoda hát, ha érettségi után azonnal felvették a Budapesti Orvostudományi Egyetemre. 1944-ben behívták, a háború végéig hadikórházban teljesített szolgálatot. A frontról hazatérve befejezte a tanulmányait, majd a Korányi Kórházban kezdte pályáját, de hamarosan megpályázott Pestszentlőrincen egy körorvosi praxist. Nem csak a munkáját, az otthonát is megtalálta a kerületben, 1995-ig, nyugdíjazásáig teljes lelkesedéssel dolgozott azért, hogy az itteniek egészségben élhessenek. Ezt nem csak gyógyítással, hanem ismeretterjesztő előadásokkal is igyekezett elérni. Ő szervezte meg először a Lőrinci Orvosnapokat, és alapítója volt a helyi orvoskamarának is.
Szeretettel emlékezünk rá, és meg kell ismételnem: nagyon sokaknak fog hiányozni.”

Kerékgyártó György

Pin It

Kapcsolódó

Hozzászólások letiltva