Elfogadták a kerület költségvetését

Szerző • 2020-03-03 • Hírek, Közélet Elfogadták a kerület költségvetését bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva243

Noha harmincnál is több határozati javaslat szerepelt a képviselő-testület napirendjén, a legfontosabb mégis Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2020. évi költségvetésének megtárgyalása volt. A költségvetést illetően a kerületet immár több mint száz napja irányító koalíció és ellenzéke között nem is annyira a főbb irányokat tekintve volt vita, mint inkább egyes részletek miatt.

Tervezés és mozgástér

Az ellenzék több kérdést is megfogalmazott a költségvetés tartalmáról, melyek között például Lévai István Zoltán arra kért választ, hogy a kerület vezetése számolt-e azzal a veszéllyel, hogy egy esetleges változás következtében kevesebb adó folyik be. Kőrös Péter a válaszában elmondta, hogy számoltak ezzel a kockázattal. Az alpolgármester hozzátette: a költségvetés tervezése során mindig kell mozgásteret hagyni az ilyen esetekre.

A költségvetéshez az ellenzék által benyújtott módosító javaslatokra Szaniszló Sándor polgármester reagált. Elmondta többek között, hogy ha a kormány hozzányúlna az önkormányzatokat megillető iparűzési adóhoz, az a kerületet is rendkívül hátrányosan érintené. Bíznak benne, hogy ez nem következik be, de ha valamiért mégis, akkor a költségvetés év közben is módosítható, mint ahogy ez a korábbi esztendőkben is gyakorlat volt.

Tájékoztatás a koronavírusról

A nemzetközi járványhelyzetre való tekintettel a képviselő-testületi ülést megelőzően Szaniszló Sándor polgármester felkérésére dr. Szebényi Attila tájékoztatta az ülésteremben lévőket, valamint a Webhiradó18 (Online18) jóvoltából az ülés fejleményeit interneten élőben követő kerületieket. Az oldalon az ülés utólag is megtekinthető. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója elmondta többek között, hogy a koronavírus attól rendkívüli, hogy nagyon agresszívan terjed. A halálesetek aránya egy-két százalék, s elsősorban a krónikus betegségben szenvedő idős betegeket érinti. A szövődményei és a bekövetkező halálesetek száma nem egészen feleannyi, mint a megszokott influenzavírusok esetében.

A dajkák illetményének emelésével – Galgóczy Zoltán módosító javaslatával –kapcsolatban a polgármester úgy vélte: a dajkák a közelmúltban részesültek béremelésben, amely ugyan nem elégséges, de most az óvodapedagógusok bérét kell kiegészíteni, mert róluk nem gondoskodott a kormányzat, miközben a kerületben nagyjából ötven óvodapedagógus hiányzik. Dámsa József mintegy 3 millió forint értékű sövénytelepítést célzó módosító indítványáról azt mondta Szaniszló Sándor, hogy az a Városgazda Zrt.-vel együtt megvalósítható, amennyiben indokolt, és állja a versenyt a többi beruházási igénnyel.

Kerületi beruházások

A költségvetés vitájában szó volt a befejezésre váró kerületi beruházásokról is, valamint a régóta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémákról – ez utóbbi téma a testületi ülést követő közmeghallgatáson is élesen merült fel. Kőrös Péter elmondta, hogy a Városgazda Zrt. a kerületi csapadékvíz-elvezetésről az elmúlt néhány hónapban nagyon részletes felmérést készített. Az alpolgármester kiemelte, hogy a helyzet súlyossága miatt a kerület költségvetése a korábbiakhoz képest jóval nagyobb összeget tartalmaz a probléma kezelésére.
A XVIII. kerület 2020. évi költségvetését a képviselő-testület végül 13 igen szavazattal, 8 tartózkodással szavazta meg.

Program és átszervezés

Döntött a testület olyan kérdésekben is, mint a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatása; a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint a szociális ellátások igénybevétele és térítési díjai. Tárgyaltak még a képviselők többek között a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a kerületi állatvédelmi járőrszolgálat kialakításáról, pályázatokról, az általános iskolák felvételi körzethatárairól, az egyházi köznevelési intézmények támogatásáról és a 2019–2023. évi települési környezetvédelmi programról.

Az egyik legnagyobb vitát a Pestszentimrei Közösségi Háznak a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeibe történő beolvadása című napirendi pont váltotta ki. A városházi ellenzéki pártok nem támogatták ezt a javaslatot, míg a kerületet irányító koalíció képviselői kitartottak a szervezeti módosítás mellett, így a hosszú vitát követően ezt a határozati javaslatot is 13 igen és 8 ellenszavazattal fogadta el a testület.

Forrás: bp18.hu/B.Z.

Pin It

Kapcsolódó

Hozzászólások letiltva