Tájékoztatás koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet kapcsán

Szerző • 2020-03-13 • Hírek, Közélet Tájékoztatás koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet kapcsán bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva500

Március 11. napján rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt. Szaniszló Sándor és a kerület jegyzője, Dr. Ronyecz Róbert az ide vonatkozó jogszabályokat ismerteti és tájékoztatja a lakosságot.

Az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A 2/2019. (XI.07.) számú polgármesteri utasítás 4.1. pontja alapján a polgármestert Ferencz István általános alpolgármester helyettesíti.

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármestere és Jegyzője 30/2015. (IX.18.) együttes utasításával kiadott Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a jegyző vezeti a Hivatalt. A jegyzőt távollétében, akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. A jegyző és aljegyző egyidejű tartós akadályoztatása esetére a jegyzői és aljegyzői feladatokat a jogi területért felelős főosztályvezető (JTP főosztályvezető), a JTP főosztályvezető akadályoztatása esetén a JTP jogi ügyekért felelős főosztályvezető-helyettese látja el.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy kerületünkben valamennyi rendezvény és 2020. március 12. napjától a kerületi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás korlátozásra kerül. A postai úton, elektronikus úton, a hivatal előterébe elhelyezett gyűjtőláda útján vagy a telefonon történő ügyintézés továbbra is folyamatos.

Kérjük Önöket, hogy általában a személyes jelenléttel járó események megtartása helyett elektronikus kapcsolattartást kezdeményezzenek minden olyan esetben, amikor az alaptevékenység biztosításához nem feltétlenül szükséges a személyes jelenlét, vagy azt jogszabály nem írja elő.

A szükségszerűen személyes jelenléttel járó ügyintézés csak az ügyintézővel való telefonos úton, illetőleg elektronikus levélben történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges, amennyiben ennek szükségességét kollégáink is indokoltnak tartják.

A Humánszolgáltatási Főosztály hatáskörébe tartozó szociális ügyekben személyes ügyfélfogadás hétfőnként 13:30 és 18:00 óra között az Ügyfélszolgálati Osztály 1184 Budapest, Üllői út 400. szám alatti, külön bejárattal rendelkező ügyfélszolgálati helyiségében történik.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a koronavírussal összefüggésben kialakult veszélyhelyzettel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken szerezhetnek hiteles információkat: https://koronavirus.gov.hu/ vagy https://www.nnk.gov.hu/

Minden egyéb felmerült kérdést a megszokott kommunikációs csatornán keresztül tegyenek fel.
Kérjük a fentiek tanulmányozását, fegyelmezett tudomásul vételét és pontos betartását, hiszen ez kerületi közösségünk elemi érdekét szolgálja.

Valamennyiük megértő együttműködésére számítunk.

Pin It

Kapcsolódó

Hozzászólások letiltva