Máskor és máshogy kell beiratkozni a kerületi óvodákba!

Szerző • 2020-04-01 • Hírek, Közélet Máskor és máshogy kell beiratkozni a kerületi óvodákba! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva925

A veszélyhelyzet miatt az óvodai beiratkozás időpontja és módja változik. A beiratkozás elektronikusan vagy az intézménnyel egyeztetett módon történik 2020. április 2. és 21. között – írt a változásokról Facebook-oldalán Szaniszló Sándor polgármester.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően a személyes kontaktust elkerülve elektronikusan (e-mailben), vagy az intézménnyel egyeztetett módon történik.

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre önkormányzati óvodák elérhetősége, a körzethatárok, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák és a SZÁNDÉKNYILATKOZAT az alábbi linken érhető el:

https://www.bp18.hu/intezmenyek/ovodak-iskolak

– Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzati óvodák körzete:
https://bit.ly/2UQe1mk

– Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzati óvodák elérhetősége:
https://bit.ly/39t8fwk

– Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címe:
https://bit.ly/2UyIK8v

– Szándéknyilatkozat:
https://bit.ly/2X25JL4

A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya az óvodai beiratkozásról további tájékoztatást ad: kiraly.marian@bp18.hu e-mail címen, valamint a +36 1/296 1420, illetve a +3630 973 4404 telefonszámokon.

A KÖRZETES -lakcímkártyán szereplő állandó lakhely szerinti- ÓVODÁBA A GYERMEK AUTOMATIKUSAN FELVÉTELRE KERÜL, az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján. A szülőnek további teendője nincs!

Amennyiben a szülő nem a körzetes óvodába szeretné gyermekét beíratni, SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltésével jelezze igényét a választott óvoda felé.

– ha a szülő választott – nem lakcímkártya szerinti körzetes – óvodába kívánja beíratni a gyermeket, akkor a szándéknyilatkozatot eljuttatja a választott intézménybe e-mail útján 2020. április 17-ig.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT beadásának indokai:

  • az óvoda körzetében való életvitelszerű tartózkodás (lakcímkártyával nem, de egyéb más módon igazolt (védőnői igazolás, albérleti szerződés)
  • gyermekének testvére(i) a választott (nem körzetes) óvodába járnak
  • gyermeke SNI szakértői véleménnyel rendelkezik
  • egyéb, fent nem említett szempontok

– Felhívjuk azon szülők figyelmét, akinek gyermeke szakértői véleménnyel rendelkezik a szándéknyilatkozatot abba az intézménybe juttassa el, amely a szakértői vélemény szerinti ellátásra jogosult óvoda.

– Ha a szülő a gyermeket nem kerületi óvodába, vagy nem önkormányzati fenntartású intézménybe kívánja beíratni, arról e-mail útján szíveskedjék értesíteni 2020. április 17-ig a lakóhelye szerinti körzetes óvodát.

– A szülő a beiratkozás időpontjában a gyermek óvodakezdésének elhalasztását kéri, illetve külföldi tartózkodás esetén értesítse a körzetes óvodát 2020. április 17-ig e-mailben értesítse.

Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

– A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

– A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.

A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető.

Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19. címre szükséges megküldeni.

Pin It

Kapcsolódó

Hozzászólások letiltva