RE-Block: Fenntartható lakótelepek létrehozása

Szerző • 2014-06-01 • Fejlesztések, Közbiztonság, urbACTHozzászólások (0)2922

A RE-Block EU-s projekt. De mit jelent?
A lakótelepi környezet élhetőbbé tétele. A telep környezetének javítása és olyan megoldások kidolgozása, melyek elősegítik az elszegényedés megakadályozását.

Tudományosabban fogalmazva:

fő célja a részt vevő lakóterületek hatékony regenerációjának elősegítése, vonzóbbá tétele és így integrált és célirányos módon az elszegényedés csökkentése, akár személyre szabott megoldások kidolgozásával és megvalósításával.
Hívószavai:
– a szociális kohézió,
– zöld területek,
– szegénység elleni harc.

havanna2

Mindebbe kapcsolódott be kerületünk is. Hiszen itt van nekünk mindjárt a Havanna. Elsősorban ezzel a területtel, mint problémával lépett be a projektbe Pestszentimre-Pestszentlőrinc. Első körben a Havanna lakótelep környezetén igyekeznek javítani. No nem csak arról dolgoznak ki terveket, hogy hova kerüljenek a padok, és vessenek-e el fűmagot. Hanem a közösség javításán (egyáltalán: létrehozásán), közbiztonságán, egy élhetőbb környezet megteremtésén…

A városi környezetek minőségi javításának egyik fő eleme a lakhatás kérdése. A középületek, önkormányzati ingatlanok és magasépítésű panelházak sok esetben rossz állapotban vannak és fenntartásuk, jelenlegi működtetésük (víz, fűtés, légkondicionálás) nem energiahatékony.

havanna3

Európa-szerte ismert probléma a “panelbörtön”

Ez különösen igaz az EU új tagországaira, ahol becslések szerint a lakosság 40 százaléka a szocializmus idején épített házakban lakik. Ráadásul, általában a társadalom legkevesebb bevétellel rendelkező rétege lakja ezeket a panelházakat.
Európa-szerte ezen lakosság többsége hasonló típusú társadalmi problémákkal küzd. Továbbá hasonló szociális és gazdasági háttérrel rendelkezik (pl.: magas munkanélküliség, alacsony iskolázottság, nagyarányú elöregedő lakosság, csonka családok, heterogén etnikai összetétel).

A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság még súlyosabban hat a városok ilyen területein élő lakosságára, nyomást helyezve a helyi önkormányzatokra, hogy különleges és innovatív intézkedésekkel javítsanak a helyzeten.

havanna4

 

RE-Block lehetőség: a 10 város egyike vagyunk!

Tíz város vesz részt a RE-Block projektben. Bár ezek a városok Európa legkülönbözőbb részein helyezkednek el, az a tíz lakótelep/ panelház-negyed, amely a projekt célterületét képezi, hasonló kihívásokkal küzd. Míg a problémák valódi természete lakótelepenként változik, a RE- Block projekt általános fókusza, melyet a Partnerek közösen alakítottak ki, a lakótelepek fenntartható rehabilitációjára irányul, amit a szociális és fizikai környezet integrált fejlesztésével kívánnak megvalósítani.

Az URBACT az európai fenntartható városfejlesztést segítő tapasztalatcserét és tanulást támogató program, amely segíti a városokat abban, hogy a főbb városi kihívásokra közösen megoldásokat dolgozzanak ki és az egyre komplexebb társadalmi változásokkal szembesülve központi szerepüket megerősítsék. A legjobb gyakorlati példákat és tapasztalatokat a programban résztvevő partnervárosok Európa szerte megosztják egymással.

havanna1

Az URBACT II. program 56 projektje 29 ország 300 városa és 5000 aktív résztvevőjének segítségével realizálódik. Az URBACT program az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a tagállamok közös finanszírozásában valósul meg.

havanna5

„Bár a Havanna lakótelep integrált rehabilitációja 2007- ben már elkezdődött, mégis további fontos kihívások állnak a városvezetés előtt. Szorgalmaznunk kell, hogy a lakóközösségek megerősödjenek, hogy a külső orvoslás mellett az öngyógyító mechanizmusok is beinduljanak. Szintén kulcsfontosságú, hogy érdekeltté tegyük a helyi lakosokat: jól átgondolt programokkal, reális célok kitűzésével arra kell ösztönöznünk minden- kit, hogy a leszakadó státuszban lévő életterek fizikai és mentális fejlődését maguknak érezzék. Meg kell teremtenünk a lehetőséget a párbeszédre és ki kell alakítanunk azt a közös nyelvet, amely mindenki számára beszélhető és elfogadható. A RE-Block a felelősségteljes építkezés projektje lehet. Remélem, hogy a hosszú távú, közös munka eredményeit nemcsak a Havanna lakótelepen élő polgárok élvezhetik majd, s a név, RE-Block, egyet jelenthet a közösséghez való tartozással. – mondta Ughy Attila, polgármester a projekt kapcsán.

RE-Block   Teljes partnerségi költségvetése 797 ezer Euró, azaz cca 240 millió Ft.
Az önkormányzat támogatása ebből (ennyit kapunk): 151 ezer Euró, azaz cca 46 millió Ft

RE-SEEties  Teljes hazai költségvetése 452 ezer Euró (138 millió Ft), ebből támogatás 430 ezer Euró, azaz cca 131 millió Ft.

GeoSEE  Teljes hazai költségvetés 164 ezer Euró, azaz cca 50 millió Ft, ebből támogatás 156 ezer Euró, azaz cca 48 millió Ft.

airLED  Teljes hazai költségvetés 507 ezer Euró, azaz cca 155 millió Ft, ebből támogatás 482 ezer Euró, azaz cca 147 millió Ft.

A négy projekt összesen több mint 370 millió Ft külső forrás bevonását jelenti az önkormányzati gazdálkodásba.

Pin It

Kapcsolódó

Hozzászólások letiltva