Vízgyűjtő átadás

Szerző • 2014-12-09 • Csatornázás, Hírek Vízgyűjtő átadás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva1706

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS: folytatódnak a rákötések
Milyen rákötési ütemezések várhatók a BKISZ projekt kapcsán a XVIII. kerületben és, hogy áll a projekt előre haladása? Egy vízgyűjtőt már átadott a beruházó cég és idén még kettő kerül átadásra, ebből egy Pestszentimrén, ahol ez lesz az első átadott vízgyűjtő.

Összesen közel 90 kilométernyi szennyvízvezeték épül meg Pestszentlőrinc-Pestszentimre eddig csatornázatlan részein a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében. Az európai uniós támogatással, a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló fejlesztés eredményeként 7200 kerületi háztartás számára válik elérhetővé a korszerű és környezetkímélő szennyvízelvezetés. A kivitelezés gyors tempóban zajlik, több utcában már szeptemberben üzembehelyezték az új csatornát. A közeljövőben további szakaszok műszaki átadása várható, így tovább bővül azoknak az ingatlanoknak a listája, melyek rácsatlakozhatnak a korszerű szennyvízelvezető rendszerre.

Kiváló ütemben halad a tavaly ősszel indult szennyvízcsatornázás a XVIII. kerületben: a vezetékek 85%-a már lefektetésre került, és 2015. első fél évében teljes egészében be is fejeződik a kivitelezés. A fejlesztés szeptemberben fontos mérföldkövéhez ért, hiszen több szakaszon üzembehelyezték az új közcsatornát a kerületben, így az érintett háztartások már csatlakozhatnak az új rendszerre. A közeljövőben az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek újabb szakaszokat helyez üzembe, így további háztartások köthetnek rá az új szennyvízcsatornára.

 

Több utcában még idén átadják az új rendszert

Pestszentlőrincen és Pestszentimrén az alábbi szakaszokon a tervek szerint még idén átadják a megépült és műszakilag ellenőrzött szennyvízcsatornát:

Ajtony utca, Álmos utca, Árpád u. – Aba u., Árpád utca, Bors utca, Előd utca, Felsőcsatári út, Gyömrői út, Hangár utca, Huba utca, Kond utca, Koppány utca, Lehel utca, Megyer utca, Nimród utca, Csokonai u., Damjanich u., Deák Ferenc u., Határ utca, Ilma u., Juhász József u., Kisfaludy u., Lenke u., Napló u., Nemes u., Podhorszky u., Stefánia u., Szigeti Kálmán u., Tiszavirág u.

A felsorolt utcákban tehát hamarosan ráköthetnek az érintett családok a szennyvízcsatornára. Ennek feltétele, hogy egy megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező szakember elkészítse a lakóépületet a telekhatáron belül egy méterig kiépített bekötőcsatornával összekötő házi hálózat terveit, melyet jóváhagyásra be kell nyújtani a csatornahálózat üzemeltetője, az FCSM részére.

A terveket kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező – a tervezői névjegyzékben szereplő (http://mmk.hu/kereses/tagok), vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) – jogosultsággal rendelkező szakember készítheti el.

Ha a benyújtott dokumentáció minden előírásnak megfelel, akkor állítja ki az FCSM az érintett lakosok részére a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁST, illetve postázza az érintett lakosoknak a közszolgáltatási szerződéstervezetét is. Az utcai szennyvízrendszer üzembehelyezése után, a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kézhezvételével építhetjük ki házi hálózatunkat.

Ha a telken belüli munkák elkészültek, akkor a HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM kitöltésével lehet megkérni az FCSM hozzájárulását a házi csatorna használatbavételéhez. Ennek feltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonos aláírja a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST, amelyet a kérelem beadásáig el kell küldenie az FCSM részére.

A házi hálózat megterveztetésére már több szakaszokon is lehetőség van, ezek pontos listája az FCSM honlapján, a következő linken érhető el: http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/ugyintezes/budapest_teljes_koru_csatornazasa/

 

Ne használjuk engedély nélkül az új csatornát!

A megépült szennyvízelvezető hálózatra legkorábban akkor lehet csatlakozni, azaz a kiépített házi hálózatunkat akkor lehet használni, ha a megépült csatornaszakaszok üzembe helyezése megtörtént. Ezen időpontig az új rendszer nem üzemel, az engedély nélkül bevezetett szennyvíz nem folyik el, tehát egy idő után – a csatorna megteltével – akár elöntést is okozhat. A pangó szennyvíz nemcsak erős szaghatást, de a kórokozók terjedésével akár közegészségügyi károkat idézhet elő. A még nem működő rendszerből a szennyvizet ezért mindenképpen ki kell szippantani, amelynek költsége az érintett ingatlantulajdonosokat terhelheti. Az illegális rákötések emellett a kivitelezést is akadályozzák, hiszen az elkészült csatornaszakaszokból a munkaterületre folyhat a szennyvíz.

Hogyan halad a kivitelezés a további érintett területeken?

Pestszentlőrinc és Pestszentimre további érintett részein is a terveknek megfelelően halad a kivitelezés. Az alábbi táblázatban részletesen összefoglaljuk, hogy vízgyűjtő területenként (több utcát magában foglaló egységek a csatornarendszeren belül) jelen állapot szerint mikorra tervezik az adott szakaszok üzembehelyezését. Fontos hangsúlyozni, hogy az, hogy egy adott szakaszon már megépült a szennyvízcsatorna még nem jelenti automatikusan, hogy használható a szennyvízrendszer, hiszen az építés után még hátravan a vezeték műszaki ellenőrzése (víztartási próba, kamerás vizsgálat), illetve az útburkolat-helyreállítása, mely esetenként több hetet, hónapot is igénybe vehet.

Vízgyűjtő terület A területhez tartozó utcák A terület tervezett üzembehelyezése

XVIII/8
Ajtony utca, Álmos utca, Árpád u. – Aba u., Árpád utca, Bors utca, Előd utca, Felsőcsatári út, Gyömrői út, Hangár utca, Huba utca, Kond utca, Koppány utca, Lehel utca, Megyer utca, Nimród utca
2014. december

XVIII/14
Bartók Lajos u., Batthyány Lajos u., Darányi Ignác u., Dugonics u., Kosár u.,Kossuth Lajos u., Madách Imre u., Margó Tivadar u., Reviczky Gyula utca
2015. első félév

XVIII/15
Bánfa utca, Bököny u., Delfin utca, Dobozi utca, Dráva utca, Fiume utca, Földváry utca, Fürst Sándor utca, Garay utca, Gilice tér, Gulipán utca, Gulner Gyula utca, Kossuth Lajos utca, Lakitelek u. – Flór F. u.,, Madarász utca, Mályinka utca, Margó Tivadar u., Muraköz utca, Petőfi Sándor utca, Petőfi utca, Sallai Imre utca, Sas utca, Szalafő utca, Szemere Miklós utca, Tömb utca, Üllői út, Vág utca, Vajda János utca, Varjú utca, Városház utca, Vasvári Pál utca, Vércse utca
Verebély utca, Zsira utca
2015. első félév

XVIII/16
Áchim A. u., Bajcsy Zs. U., Bakonb-16, Bakonybánk u., Bartók Béla utca, Dávid F. u., Gömbakác u., Hámán K. u., Hópehely u., Kuróczy u., Léva u., Lugos u., Máramarossziget u., Marosvásárhely u., Nagybánya u., Nagyszalonta u., Nagyszombat u., Nagyszőlős u., Pancsova u., Pöstyén tér, Rába u., Sajtolások, Sió u., Szatmárnémeti u., Színyei M. u., Tátrafüred tér, Üllői út, Vecsési u., Zilah u.
2015. első félév

XVIII/17
Átemelő – Mednyánszky, Bartók Béla utca, Benczúr Gyula utca, Dankó Pista utca, Feszty Árpád utca, Fráter Lóránt utca, Hubay Jenő utca, Kupeczky utca, Mányoki Ádám utca,, Mednyánszky utca, Pósa Lajos utca, Szinyei M utca, Szinyei Merse P. utca, Üllői út
2015. első félév

XVIII/18
Abrudbánya u.,Bálványos u., Beremend u., Beszterve u., Bója utca, Csörszárok u., Déva u., Drávacsehi u., Drávafok u., Gyöngyfa u., Halomi u., Hét vezér tér, Kolbányi u., Kőrös u., Kulich Gy. U., Óhuta u., Olt u., Torda utca, Vajdahunyad u., Várkapitány u., Vízakna u., Zágon u.
2015. első félév

XVIII/9
Frangepán utca, Gorkij utca, Karinthy Frigyes utca, Kőkert utca, Krúdy Gy. U., Krúdy Gyula utca, Martinovics tér, Móra Ferenc utca, Nádasdy utca, Nimród utca, Riedl Frigyes utca, Rím utca, Tartsay Vilmos utca, Toldi Miklós utca
2015. első félév

XVIII/10
Benedek E. u., Bethlen u., Csengery u., Egressy G. u., Ferenc u., Hunyadi L. u., József u., Liszt F. köz, Liszt F. u., Nágocs u., Parázs u., Reviczky Gyula utca
2015. első félév

XVIII/11
Aranyeső u., Csörötnek u., Gyöngyvirág u., Haladás u., Jókai u., Kosztolányi D. u., Mikszáth K. u., Nefelejcs u., Pálma utca, Ráday Gedeon u., Széchenyi u., Teleki u., Tompa u., Üllői út, Vas G. u., Vers u., Virág utca
2015. első félév

XVIII/12
Babits M. u., Désháza u., Fedezék u., Gerely u., Kosztolányi – Ráday, Kosztolányi D. u., Nagykanizsa u., Ráday Gedeon u., Székely – Ráday u., Székely György u., Tóth Árpád u.
2015. első félév

XVIII/13
Billentyű utca, Bódva utca, Csallóköz utca, Cser utca, Forgó utca, Gömör utca, Gyömrői út, Igló utca, Lajta utca, Latorca utca, Párkány utca, Poprád utca, Sajó utca, Szemere István tér, Szepes utca, Tapolcsányi utca, Ugocsa utca, Zemplén utca
üzembehelyezve

XVIII/7
Ady Endre u., Ár u. – Nagykőrösi út, Bagamér u., Benjámin u., Címer u., Csokonai u., Csolt u., Dalos u., Gyöngyvirág u., Igric u., Kalász u., Kancsó u., Kapocs u., Kelme u., Kisfaludy u., Kölcsey u., Kömény u., Köztársaság útja, Lant u., Lea u., Nagykőrösi út, Paula u., Pázsit u., Podhorszky u., Póth Irén u., Saláta u., Solymász u., Szigeti Kálmán u., Szövet u., Vasút u., Zöldmező u.
2015. első félév

XVIII/21
Névtelen u., Szövet u.
2015. első félév

XVIII/5
Bányai utca, Bercsényi utca, Bocskai utca, Brigád-Dózsa-Ózon u., Búzakéve utca, Dózsa Gy. utca, Eke u. – Vasút utca, Felleg utca, Felleg-Nagykőrösi u.,, Gyöngyperje-Nagykőrösi, Lajos utca, Nagykőrösi utca, Nemes utca, Pázsit utca, Táncsics utca, Vasút utca, Vezér utca
2015. első félév

XVIII/6
625.u., Bogrács u., Búzakéve u., Dózsa Gy.u, Eke u., Felleg u., Jég u., Lajos u.
2015. első félév

XVIII/22
625.u.-Búzakéve u.-Eke u., Eke u.
2015. első félév

XVIII/1
Csokonai u., Damjanich u., Deák Ferenc u., Határ utca, Ilma u., Juhász József u., Kisfaludy u., Lenke u., Napló u., Nemes u., Podhorszky u., Stefánia u., Szigeti Kálmán u., Tiszavirág u.
2014. december

XVIII/2
Damjanich utca, Erdősáv utca, Határ utca, István utca, Juhász József utca, Napló utca, Szálfa utca, Tiszavirág utca, Vezér utca
2015. első félév

XVIII/3
Arany J. utca, Erdősáv utca, István utca, Kisfaludy utca, Lőrinci u. – Kálmán u., Lőrinci utca, Lujza utca, Napló utca, Oszkó utca, Podhorszky u.-Szálfa, Podhorszky utca, Póth I. utca, Rákóczi utca, Szálfa utca, Törvény utca, Vezér utca
2015. első félév

XVIII/4
Ady E. utca, Bocskai utca, Hunyadi J. utca, Kölcsey utca, Nagykőrösi út, Nagykőrösi utca, Szálfa u. – Kislippó u., Szálfa u. – Névtelen u., Szálfa utca, Törvény utca, Vezér utca
2015. első félév
 

A beruházásról további információ és tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

 

Projekthonlap: www.bpcsatornazas.hu

Információs e-mail cím: info@epulocsatorna.hu

Zöld szám: 06-80-205-412

 

 

Pin It

Kapcsolódó

Hozzászólások letiltva