Az önkormányzat bérleti díj kedvezménnyel segíti a helyi vállalkozásokat

Szerző • 2020-05-01 • Hírek, Közélet, Önöknek válogattuk Az önkormányzat bérleti díj kedvezménnyel segíti a helyi vállalkozásokat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva1061

A 18. kerületi önkormányzat 50 millió forintos alapot hozott létre helyi vállalkozások megsegítésére. Szaniszló Sándor polgármester közösségi oldalán számolt be a helyi gazdaságot segítő intézkedésről. Mint írta, az alap felülről nyitott, tehát szükség esetén tovább bővíthető. A fő cél a helyi vállalkozások bérleti díj támogatása. A rendelkezés értelmében az önkormányzati bérleményekben működő vállalkozások bérleti díj kedvezményt kaphatnak sőt, akiknek teljesen ellehetetlenült az üzleti tevékenységük a kijárási korlátozás miatt, azoknak akár teljes egészében is elengedik a bérleti díjat. A polgármester bejegyzését a cikkben olvashatják!

„A koronavírus-járvány gazdasági hatásai nemcsak a munkavállalókat, de a munkaadókat, önfoglalkoztatókat is hátrányosan érintették. Az önkormányzat a veszélyhelyzet során folyamatosan, lépésről lépésre átgondolva az egyes intézkedések hatásait, igyekszik a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni a támogatását.

A költségvetésünk adott, bár a kormányzat önkényes elvonásai miatt az eredetileg elfogadott számoknál kevesebből gazdálkodhatunk. Ennek ellenére a rendelkezésre álló források átcsoportosításával működtetni tudjuk a városrészt és a lehetőségeinkhez mérten támogatni tudjuk az itt élőket.

Aláírtam, és ma déltől hatályos az a polgármesteri rendelet, amely 50 000 000 forintos alapot biztosít a helyi vállalkozások segítésére. Az alap felülről nyitott, tehát szükség esetén tovább bővíthető. A fő cél a helyi vállalkozások bérleti díj támogatása” – írta Szaniszló Sándor Facebook-bejegyzésében.

A rendelkezés kiterjed:

– az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás, használatba adás vagy közterület-használati hozzájárulás útján hasznosított valamennyi ingatlanra, ideértve az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek rendelkezése alatt álló ingatlanokat is,
– az Önkormányzat tulajdonában álló, de az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok és azok leányvállalatai által bérbeadás vagy használatba adás útján hasznosított valamennyi ingatlanra,
a fenti ingatlanok bérlőire és használóira.

A bérlők részére az alábbi kedvezmények nyújthatóak:

– bérleti díj meghatározott feltétel bekövetkeztéig történő teljes elengedése,
– a bérleti díj határozott időtartamra történő mérséklése
– az esedékes bérleti díj vagy annak egy részére fizetési könnyítés (részletfizetés vagy fizetési halasztás) engedélyezése

A kedvezmények együttesen is alkalmazhatóak. Nem nyújtható kedvezmény a gépjármű tárolására szolgáló ingatlan után.

Kedvezmények nem nyújthatóak azon bérlőnek, aki

– a kérelme benyújtásának időpontjában a bérbeadó felé 60 napon túli lejárt bérleti díj vagy külön szolgáltatás díj hátralékkal rendelkezik,
– a bérleményben a tevékenységét 2020. március 15. napját megelőzően, saját döntése alapján teljes egészében megszüntette.

A bérleti díj teljes elengedésének kedvezményében részesülhet az a bérlő, akinek a bérleményben való tevékenysége az Önkormányzat döntése, vagy a Kormány veszélyhelyzetre tekintettel kiadott rendelete alapján teljes egészében ellehetetlenült (így különösen valamely önkormányzati intézmény, vagy egyéb bérlemény teljes bezárása).

Ezekben az esetekben a bérlőnek a külön szolgáltatások díját sem kell megfizetnie.

A támogatás a működési akadály megszűnéséig terjedő időtartamra állapítható meg.

Pin It

Kapcsolódó

Hozzászólások letiltva